Публикувана в Блог

Дърворезбарството - художествената обработка на дърво, е основно два вида – плитка (овчарска) и дълбока (иконостасна).